Iris

E-ORDA платформасының конфигурациясы жоғары және жоғары оқу
орнынан кейінгі білімнің міндеттерін және
мемлекеттік көрсетілетін
қызметтерді автоматтандыру үшін

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім ортасының
мемлекеттік көрсетілетін қызметтерін толық автоматтандыру

Нарықтар үшін

B2B
B2C
B2G

Жоғары білім саласындағы ұйымдардың қызметімен байланысты барлық негізгі процестер автоматтандырылды:

  • Жоғары оқу орындарының тізілімін жүргізу;
  • Оқу орындарының рейтингтерін қалыптастыру;
  • Академиялық күнтізбені жасау;
  • Оқу жоспарын құру;
  • Қызметкерлердің тізімін және жеке іс-құжаттарын жүргізу;
  • Студенттер мен оқытушылар үшін электрондық білім ортасын жүргізу;
  • Ішкі үлгерім көрсеткіштерінің мониторингі.

Енгізу объектілері

Білім
басқармалары мен бөлімдері

Академиялар

Институттар

Университеттер

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

01

Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқу үшін жоғары оқу орындарына құжаттар қабылдау және оқуға қабылдау

02

Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқу үшін жоғары оқу орындарына құжаттар қабылдау және оқуға қабылдау

03

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыстар беру

04

Академиялық ұтқырлық шеңберінде шетелде оқу конкурсына қатысу үшін құжаттар қабылдау

Артықшылықтар

Автоматтандыру

Жергілікті атқарушы органдардың функцияларын және мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді, білім беру ұйымдарының міндеттерін автоматтандыру

Цифрландыру

Қағаздар мен анықтамалардың минимумы, білім алушылардың білім бөлімдерімен жеке байланыстарының минимумы

Технологиялар

SaaS өнім ретінде жеткізілетін, мобильді құрылғыларға бейімделіп, web-браузер арқылы жұмыс істейтін бұлтты шешім

Ауқымдылық

Ата-аналарға арналған 28 функционалдық модуль

Өнімнің басымдықтары

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша жою