E-ORDA платформасы – бизнес-процестер мен мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді жылдам автоматтандырудың бағдарламалық бағдарламасы және жобалар жинағы, оның үш негізгі тірегі бар:

  • ERP, цифрландыру стратегиясы ретінде;
  • ERP, BIG DATA қалыптастыру тетігі ретінде;
  • ERP, ауқымды экономия үшін платформа ретінде

«E-ORDA» платформасы көптеген автоматтандырылған бизнес-процестердің қызметіне қажетті дайын жүйелі модульдерді қамтиды

ERP, цифрландыру стратегиясы ретінде

«E-ORDA» бағдарламалық өнімдерінің көбісі – бұл өзінде көптеген бағдарламалық модульдерді қамтитын кешенді ERP (Enterprise Resource Planning) жүйелер. Осындай жүйелер жеке-жеке міндеттерді ғана емес, бүкіл салаларды және тапсырыс берушілердің қызмет ету бағыттарын толықтай автоматтандырады. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерден бастап бухгалтерия мен материалдық-техникалық қамтамасыз етуге дейін

ERP, BIG DATA қалыптастыру тетігі ретінде

ERP-жүйелердегі мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді автоматтандыру – бұл барынша автоматтандыру дәрежесімен іске асырылуы мүмкін, есеп жазбаларының үстінен "жеңіл" және қисынды қондырма. Пәрменді ERP-жүйелердің қолданылуы жасанды зият жүйелеріне қажетті дерекқорлардың нағыз BIG DATA жинақталуына әсер етеді

ERP, ауқымды экономия үшін платформа ретінде

Жасанды зият жүйелерін қолдану – бұл бизнес-процестерді оңтайландыру, жемқорлық схемаларын анықтау, қаржы шығындарын азайту және цифрландырудың пайдасынан үнемдеу мен экономикалық тиімділіктің елеулі көрсеткіштеріне қол жеткізу