Temir

E-ORDA платформасының конфигурациясы бюджеттік ұйымдардың, мемлекеттік органдардың,
коммерциялық емес ұйымдардың конкурстық іріктеу міндеттерін және кадрлық міндеттерді
автоматтандыру
үшін

Жұмыскер мен жұмыс берушінің еңбек қатынастары саласына қатыстырылған
ұйымдардың және азаматтық қоғамның мемлекеттік көрсетілетін қызметтерін толық автоматтандыру

Нарықтар үшін

B2B
B2C
B2G

Жұмыскерлер мен жұмыс берушінің еңбек қатынастары саласындағы барлық негізгі процестер автоматтандырылды:

  • Конкурстық іріктеу және қызметкерлерді жұмысқа қабылдау процесі;
  • Кадрлық іс жүргізу;
  • Қызметкерлердің уәждемесін басқару;
  • Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою;
  • Бос жұмыс орындары туралы ақпараттың ашықтығы;
  • Кадрлық іс жүргізуді автоматтандыру.

Енгізу объектілері

Бюджеттік
ұйымдар

Мемлекеттік
органдар

Коммерциялық емес
ұйымдар

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

TEMIR 709 мемлекеттік көрсетілетін қызметтің мониторингін жүргізеді

Артықшылықтар

Автоматтандыру

Конкурстық іріктеу рәсімдерін автоматтандыру бюджеттік ұйымдардың бос орын лауазымдарына аффилиирленген тұлғаларды қабылдаумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жоюға мүмкіндік береді

Цифрландыру

Заңнаманың нормаларын бұзу тәуекелдерін және кәсіби кадрларды пайдалану қажеттілігімен байланысты шығындарды азайту

Онлайн-шарт

Жарияланған ережелердің негізінде электрондық шартты автоматтық түрде жасасу

Ашықтық

Бос жұмыс орындары туралы ақпараттың ашықтығы, әлеуметтік желілерде көрсете отырып, конкурстық іріктеудің айқын рәсімдері

Өнімнің басымдықтары

Бағдарлама қызметкерлерді ұйымның ішкі мәдениетіне қызығушылығын күшейтуге, олардың тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді

Бақылау

Адам ресурстарын дамыту және ұстап қалу мәселелерін басқару